fbpx
Skip links

Dovoljenje staršev za udeležbo igralcev mlajših od 16 let

DOVOLJENJE STARŠEV

Spodaj podpisani/a (Ime in priimek) ______________________________________

dovoljujem mojemu sinu/hčeri (Ime in priimek) ____________________________, da se

udeleži dogodka EPICENTER LAN 3, ki bo potekal 12. in 13. julija 2014 v prostorih

Gimnazije Murska Sobota in Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota.

Prav tako sem seznanjen/a s splošnimi pogoji, navodili ter omejitvami, ki so objavljeni

na spletni strani dogodka (epicenter3.spid.si) in se z njimi strinjam.

V primeru težav me prosim kontaktirajte na telefonsko številko:

_______________________________

Lastnoročni podpis staršev:

 

 

*Dovoljenje staršev morajo na dogodek prinesti vsi udeleženci, ki so na dan dogodka

mlajši od 16. let.