fbpx
Skip links

Pravila SCSL S4

PRVA   /   PRIJAVA   /   PRAVILA   /   EKIPE   /   SKUPINSKI DEL   /   KONČNICA   /   OBRAZCI


1 Format tekmovanja
Korak 1: Skupinski del – Vsako skupino sestavljajo štiri ekipe.
Korak 2: Končnica – Napredujeta dve najboljši ekipi v vsaki skupini.

1.1 Skupinski del
V skupinskem delu, igrajo ekipe vsaka z vsako. Za zmago ekipa prejme 3 točke, za poraz ne prejme točk, v primeru izenačenega izzida, dobi vsaka ekipa po 1 točko. Mape se izberejo na podlagi pravila veto (obrazloženo spodaj). V primeru, da imajo ekipe isto število točk, se gleda razlika v zmaganih in izgubljenih rundah.

Vsaka ekipa mora na teden odigrati eno tekmo. Ena izmed ekip v vnaprej določenem terminu ne more igrati, se ekipi dogovorita za drug termin, ki pa mora biti v roku enega tedna od starega termina. Nov termin morata ekipi sporočiti administratorju tekmovanja.

Veto – pravilo za izbiro mape
Ekipa B izloči eno izmed 7 map
Ekipa A izloči eno izmed 6 preostalih map.
Ekipa B izloči eno izmed 5 preostalih map.
Ekipa A izloči eno izmed 4 preostalih map.
Ekipa B izloči eno izmed 3 preostalih map.
Ekipa A izloči eno izmed 2 preostalih map. Igra se mapa, ki ostane.

Ekipa A je ekipa, ki zmaga »knife round«. Strani se izberejo vnovič na podlagi »knife round«.

1.2 Končnica
V končnici se igra single-elimination, igran po sistemu ‘Best-of-three’, torej se igrajo 3 mape. Mape se izberejo na podlagi pravila veta za izbiro treh map (obrazloženo spodaj). In na podlagi pravila veta za izbiro ene mape (navedeno že zgoraj).

Veto – pravilo za izbiro treh map
Ekipa B izloči eno izmed 7 map.
Ekipa A izloči eno izmed 6 preostalih map.
Ekipa B izbere eno izmed 5 preostalih map.
Ekipa A izbere eno izmed 4 preostalih map.
Ekipa B izloči eno izmed 3 preostalih map.
Ekipa A izloči eno izmed 2 preostalih map. Zadnja ostala mapa bo po potrebi odigrana kot tretja zaporedna mapa.

Ekipa A je ekipa, ki ima višji seed. Prva tekma bo odigrana na mapi, ki jo najprej izbere ekipa A. Stran na vsaki mapi posebej določi zmagovale “knife round”. Tretja mapa bo odigrana v primeru, ko zmaga vsaka ekipa po enkrat. V primeru podaljška ekipe NE zamenjajo strani. Podaljšek se igra MR3 – $10k.

2 Nastavitve igre
Vsi igralci so dolžni uporabljati najkasnejšo različico igre Counter-Strike: Global Offensive.

2.1 Igralčeve nastavitve
Prepovedani so naslednji ukazi:
– mat_hdr_enabled
– +mat_hdr_enabled 0/1
– +mat_hdr_leven 0/1/2

Ostali ukazi so dovoljeni dokler ne dajo nepravične prednosti, ki se lahko primerjajo z goljufanjem s pomočjo prepovedane zunanje programske ali strojne opreme, ki na kakšen koli način vplivjajo na igro.

 

2.2 Nastavitve sprežnikov
Strežniki so dolžni uporabljati naslednje nastavitve igre:
mp_startmoney 800
mp_roundtime 1.92
mp_roundtime_defuse 1.92
mp_freezetime 15
mp_buytime 1
mp_forcecamera 2
mp_maxrounds 30
mp_c4timer 40
sv_pausable 1
ammo_grenade_limit_default 1
ammo_grenade_limit_flashbang 2
ammo_grenade_limit_total 4

 

Nastavitve za podaljške:
mp_maxrounds 6
mp_startmoney 10000

 

Nastavitve za ogrevanje:
 mp_maxrounds 199
mp_maxmoney 65535
mp_startmoney 60000
mp_buytime 15
mp_freezetime 0
mp_forcecamera 1

 

2.3 Seznam map
Na tekmovanju bodo igrane naslednje mape:
de_dust2
de_train
de_nuke
de_cache
de_mirage
de_cbble
de_overpass
Izbira map tako na skupinskem delu kot v končnici je obrazložena zgoraj.

 

3 Potek tekme
3.1 Snemanje tekem

Vsi igralci so dolžni snemati VSE tekme. Tekma se snema s pomočjo ukaza ‘record <ime datoteke>’.

3.2 Prekinitev tekme
Če je tekma prekinjena neprostovoljno, torej zaradi napake igralčevega računalnika, sesutja strežnika, izpada električne energije, problemov z povezavo/internetom, itd., se administratorji odločijo za ponovitev tekme vkolikor to določajo naslednja pravila:
 • Če se problem pojavi v prvi rundi prvega ali drugega polčasa, se polčas določeni polčas ponovi.
 • Če se problem pojavi v prvi rundi podaljška, se podaljšek ponovi.
 • Če se problem pojavi v kateri drugi rundi, morajo igralci tekmo pavzirati in počakati, da se problem razreši ali dokler jim administratorji tekmovanja ne dovolijo nadaljevati igre.
 • Če se problem pojavi pri večih igralcih ali če se sesuje strežnik, se sekipe medsebojno dogovorijo kako nadaljevati tekmo. Če tega ne zmorejo, se je administrator dolžan odločiti za njih.

OPOMBA: Če igralec prekine povezavo s strežnikom namerno, ekipa pod drobnogledom izgubi eno rundo, če se to ponovi še enkrat, ekipa pod drobnogledom izgubi tekmo.

3.3 Pavza med tekmo
Igralci lahko med tekmo uporabijo ukaz »pause_game«, ki povzroči zamrznitev tekme po dokončani rundi. Za nadaljevanje tekme lahko tekmovalci ekipe, katera je zahtevala premor, uporabijo ukaz »unpause_game«. Ekipa ima lahko maksimalno EN premor na mapo, vsak premor traja 5 minut.
3.4 Prošnja za preiskavo
Če ekipa meni, da so bile kršena pravila med tekmo, tekme NE SME zaustaviti ampak jo mora dokončati. Po koncu tekme se vodja ekipa lahko oglasi pri administartorju tekmovanja in prosi za preiskavo. Močno je priporočeno, da igralci navedejo administratorjem čim več možnih informacij, ki bi lahko pomagale hitreje razrešiti preiskavo.
Ekipa lahko od nasprotne zahteva največ tri demote nasprotne ekipe za preverbo.
Če ekipa sumi nasprotnika zaradi uporabe nedovoljenih pripomočkov, administratorja obvesti o kršitvi z navedbo imena igralca, ekipe in prilogo demota igralca pod drobnogledom. Prav tako morajo igralci sami dodati še obrazložitev za sum*.
* “Time Stamps” – Navede se zaporedna številka runde in akcija, ki kaže na prepovedano uporabo nedovoljenih pripomočkov. PRIMER: “Runda 3 – Igralec skozi zid nameri na glavo nasprotnika, se obrne in ga počaka v kotu, ko se nasprotnik približa ga začne streljati še preden pride nasprotnik izza kota”. Obrazložitve kot “Runda 2 – Wall hack” ne bomo sprejemali.
3.5 Validacija rezultata
Po tekmi sta OBE ekipi dolžni prijaviti rezultat administratorju. Prijava rezultata poteka prek formularja na spletni strani tekmovanja. Rezultat je sprejet le ob priložitvi dokaza (screenshota). Ko se rezultat enkrat prijavi se ekipa strinja z rezultatom in več NIMA pravice Prošnje za preiskavo nasprotne ekipe.

 

4 Ostala pravila in prekrški
4.1 Zasedba ekipe in pravila
Vsako ekip lahko sestavlja največ sedem članov navedenih ob prijavi. Vsaka ekipa je ob prijavi dolžna podati naslednje podatke vseh članov:
 • Ime in priimek
 • Vzdevek
 • Steam ID
 • Elektronski naslov
V primeru, da ekipa rabi zamenjavo med tekmo se tekma začasno zaustavi (“pause”) in zamenjavo opravi. Dolžnost nasprotne ekipe je, da preveri ali je novi igralec član, to naredi tako, da preveri Steam ID na spletni strani tekmovanja. Če se Steam ID-ja ne ujemata mora novi igralec zapustiti strežnik, tekma pa se nadaljuje.
Vsaka ekipa ima pravico zamenjati določenega člana ekip ENKRAT v skupinskem delu in ENKRAT v končnici. Pogoj za zamenjavo člana ekipe je le, da nov član ne sme biti in ni smel biti član ekip sodelujočih v SCSL.

 

4.2 Prepovedana programska oprema
Igralcem je prepovedana uporaba zunanje programske ali strojne opreme, ki na kakšen koli način vpliva na igro. Prav tako je prepovedana kakšna koli modifikacija, ki spremeni igro in dovoli igralcu avtomatsko izvršitev večih ukrepov. Igralcom je prepovedana uporaba kakšnih koli konfiguracijskih datotek, razen če jih administrator eksplicitno dovoli.

 

4.3 Prepovedani ukrepi v igri
Naslednji ukrepi so striktno prepovedani med tekmo in nespoštovanje teh ukrepov bo povzročilo izgubo runde, kar se odšteje na koncu po tekmi. Ekipa, ki bo kršila pogoje bo prav tako prejela opozorilo:

 • Kakšna koli oblika skripte je prepovedana
 • Izkoriščanje hroščev v igri, ki spremenijo igro je prepovedano
 • Premikanje skozi zid, tla in strop je prepovedano. To vključuje »skywalking«
 • Uporaba »silent bomb« je prepovedana. Nastavljanje bombe na način, da ne povzroči hrupa
 • Nastavljanje bomb tako, da jih ne gre deaktivirati je prepovedano. To ne vključuje nastavljanje na način, kjer je potrebno več igralcev.
 • »Boosting« v pomočjo igralcev iz svoje ekipe je dovoljeno ampak prepovedano v krajih kjer so teksture, zidi, tla, stropi nepopolni in povzročijo transparentnost.
 • »Fireboost«, streljanje pod igralca, z namenom, da pride do potiska je strogo prepovedano
 • »Flashbugs«, izkoriščanje hroščev s Flash granat je prepovedano.
 • Metanje »Flash« granat pod zide je prepovedano, metanje granat nad zidami ali stropi je dovoljeno.
 • »Mapswimming« ali »floating« je prepovedan.
 • »Pixelwalking« je prepovedan. Sedenje ali stanje na nevidnih delih mape.
 • Uporaba 16bit-ne grafike je prepovedana.
 • Vezava ukaza »+duck« na kolo miške je prepovedana.

Kakšne koli datoteke po meri so prepovedana.

4.4 Sankcije v primeru kršitev pravil
Ekipa prejme opozorilo, če igralec stori kakšnega izmed sledečih prekrškov:

 • Zavrača administratorjeva navodila
 • Oporeka z besedami ali na kakšen drug način
 • Uporablja žaljivke ali na kakšen drug način kaže nespoštovanje do drugih.

Ekipa prejme sankcijo, če igralec ekipe stori kakšnega izmed sledečih prekrškov:

 • Je opozorjen večkrat
 • Je kriv nasilnega vedenja
 • Uporablja nezakonite in nepravične postopke
 • Zavaja administratorje

Sankcijo naknadno določi administrator na podlagi prekrška. Sankcija je lahko vse izgube točk pa do izključitve iz tekmovanja. Če je ekipa izključena iz tekmovanja, so izključeni vsi člani ekipe, ki do nadaljnjega ne smejo sodelovati v SCSL.
Seznam tekem končnice bo objavljen naknadno na spletni strani tekmovanja.
Organizatorji si pridržujemo pravico, da naknadno priredimo ali spremenimo pravila.
Odločitev admina turnirja prevlada nad vsemi zgoraj napisanimi pravili.

4.5 Pravila zamujanja
Ekipa lahko zamudi največ 10 minut. Če na strežniku po desetih minutah ni prisoten noben igralec, ekipa to tekmo izgubi. Če je na strežniku vsaj eden igralec ekipe, se po desetih minutah tekma mora začeti. Če na strežniku po desetih minutah ni nobene ekipe, se ta tekma šteje kot poraz za obe ekipi.

4.6 Pravila za spremembo termina
Če na strežniku po desetih minutah ni nobene ekipe, se ta tekma šteje kot poraz za obe ekipi. Prošnjo za spremembo termina lahko oddate s pomočjo obrazca na prvi strani SCSL.

4.7 Pravila za zamenjavo igralca
Menjavo igralca opravite z obrazcem na spletni strani. Zgoraj so navedena pravila, ter kako opraviti menjavo ko igra že poteka. Prošnjo za zamenjavo igralca lahko oddate s pomočjo obrazca na prvi strani SCSL.